Een nieuwe naam voor ondernemingsraden...

OR-Coach.nl wil nieuwe impulsen geven aan de invloed en gezag van de OR. Met full-service ondersteuning tegen één tarief. Offline en Online. Binnenkort meer hierover, op een nieuwe website.

Ontwikkelaars van mensen en ideeën

consultancy, coachen, opleiden en tooling

Arbeidsverhoudingen

Strategische heroriëntatie, inkrimping en reorganisatie, kanteling van de organisatie – steeds wordt er iets bijzonders gevraagd van medewerkers. Door de dialoog met uw medewerkers te faciliteren, houdt u uw organisatie in balans en ontstaat vertrouwen in de toekomst.

Sparring partner

Vaak weet u wel wat er moet gebeuren, maar hebt u nog vragen over het hoe: hoe krijgt u mensen mee? Hoe bepaalt u maat en tempo? Hoe voorkomt u dat u zaken over het hoofd ziet? support nodig? 

Sociale plannen

Reorganisaties gaan gepaard met sociale kosten. Steeds vaker laten bonden het afweten. Hoe komt u dan aan een passend sociaal plan? Ondersteuning?

Medezeggenschap

Adviesaanvragen opstellen is een hele klus. Wilt u deze tijdrovende klus uitbesteden? implementatieconsulent

Leren op de werkplek

Veranderen vraagt ook om aanleren van nieuw gedrag. Werk aan een infrastructuur voor leren op de werkplek Maak Werk van je Werk
naar aanbod

Medezeggenschap

Wilt u als OR verder kijken dan de waan van de dag en zoekt u een positie waarin u respect afdwingt en een gezonde inbreng heeft? Dan zoekt u een begeleider die verstand heeft van de business waarin u werkt, maar ook van uw positie als OR. Binnenkort werk ik samen met partners in OR-Coach.nl.

Wij bieden een begeleidingsprogramma op drie niveaus:

verstevig uw gezag als OR

Het succes van uw ondernemingsraad hangt af van het gezag dat u weet te verwerven. Toch is dat vaak een onderbelicht aspect. Weet u hoe het met uw gezag is gesteld? Werkt u systematisch aan uw gezag in uw organisatie? Doe de test en vraag ons programma aan. toets uw gezag

Effectief interveniëren

U wilt als OR goed beslagen ten ijs komen. Op het juiste moment met de juiste interventie komen. Hebt u de ondersteuning die daarbij past? Naar OR-coaching

Persoonlijke ontwikkeling

Het succes van de OR is afhankelijk van de kwaliteiten van zijn leden. Zoekt u opleidingen die niet alleen gericht zijn op het aanscherpen van collectieve, maar juist ook van persoonlijke vaardigheden? Kijk naar opleidingen

Burgerparticipatie

Vanuit mijn rijke ervaring met participatie in arbeidsrelaties heb ik ook grote affiniteit met participatie door andere groepen. Vooral in zorg en welzijn ontstaat een heel nieuw perspectief, omdat de burger daar steeds meer zelf voor zijn belangen moet opkomen. Gemeenten, cliëntenraden, bewonersplatforms, wijkraden – allemaal zoeken ze de dialoog met andere belanghebbenden. Ik vervul graag de rol van sparringpartner, projectleider of organisator. Vraag naar de mogelijkheden. Op deze website vindt u voorlopig alleen nog blogs over dit onderwerp.

Kennis maken?

Wie is Hans Hautvast?

klik hier

Politicoloog en bedrijfskundige, met veel praktische kennis van psychologie en recht. Jarenlange ervaring als docent, trainer, adviseur, publicist, manager, directeur en bestuurder. Dit zet ik graag in voor iedereen die actief betrokken wil zijn bij zijn werk-, woon- en leefomgeving.
View Hans Hautvast's LinkedIn profileView Hans Hautvast's profile

Streeft u als OR naar meer gezag?

Dat kunt u zelf ontwikkelen.

Wij kunnen u daarbij helpen.

Neem contact op

7 + 3 =